มีบริการดำเนินการขอเรื่องใบอนุญาตวิทยุคมนาคมทุกชนิด.สำหรับลูกค้าที่ซื้อสินค้ากับบริษัทฯเราค่ะ 

 

วิทยุสื่อสารสำหรับวิทยุสมัครเล่น(ใช้วิทยุย่านความถี่ 144 -146 MHz.)
นักวิทยุสมัครเล่น  หรือ ถูกเรียกอีกชื่อหนึ่งคือ “ แฮม” หรือ “ แฮม เรดิโอ” คือคนที่ชื่นชอบ
และสนใจใน  วิทยุสื่อสาร รวมไปถึงอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร   นอกจากตัว
อุปกรณ์และการใช้งานแล้ว การเป็นนักวิทยุสมัครเล่นนั้นยังมีเสน่ห์ตรงที่ได้ค้นคว้าทดลอง
เกี่ยวกับ การติดต่อสื่อสารด้วยคลื่นวิทยุในรูปแบบต่างๆอีกด้วย  ซึ่งอาจศึกษาถึงตัวเครื่อง
รับ – ส่ง  ระบบสายอากาศ  แหล่งพลังงาน  และรูปแบบการแพร่กระจายคลื่นวิทยุ  รวมถึง
ทดลองรับ-ส่งสัญญาณวิทยุ ในรูปแบบ และพื้นที่ต่างๆ  กัน ทั้งนี้เป็นทั้งการศึกษา และการ
ค้นคว้าทดลองไปในตัว เพื่อเพิ่มพูนความรู้   เพิ่มศักยภาพในการติดต่อสื่อสารให้กับสถานี
ของตนเองอยู่เสมอ

    การเป็นนักวิทยุสมัครเล่น  ต้องผ่านการทดสอบจากหน่วยงานที่กำกับกับดูแล  กิจการ
วิทยุสมัครเล่นซะก่อน ซึ่งก็คือสำนักงานกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช.นั่นเอง
เมื่อสอบผ่าน   ก็จะได้ใบประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่น  เพื่อใช้เป็นสิ่งยืนยันการ
เป็นนักวิทยุสมัครเล่นอย่างถูกต้องตามกฏหมาย

วิทยุสื่อสารที่ใช้สำหรับวิทยุสมัครเล่นคือวิทยุสื่อสารเครื่องสีดำที่มีย่านความถี่144-146MHz.
และต้องมีใบอนุญาตพกพา หรือใบอนุญาตใช้เหมือนกับวิทยุประเภทอื่น

   กำหนดการอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น ปี2562

   ประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การอนุญาตและกำกับดูแลกิจการวิทยุสมัครเล่น.

   แบบฟอร์มหนังสือรับรองสถานะการเป็นสมาชิกสมาคม

   แบบฟอร์มคำขอต่างๆ


ต้องการสั่งซื้อสินค้าวิทยุสื่อสารออนไลน์ คลิ๊กตามเว็บไซต์ด้านล่างเลยค่ะ

http://www.specialintershop.com

 

เลือกชมสินค้าวิทยุสื่อสารแยกตามยี่ห้อ..คลิ๊กเลยค่ะ >> 

วิทยุสื่อสารเครื่องดำ VR รวมทุกยี่ห้อ ที่จำหน่าย ย่านความถี่ 144-146 MHz.

           
 
เป็นเครื่องมีหมายเลข กสทช.รองรับถูกกฎหมาย สามารถนำไปจดทะเบียนได้ทุกเครื่อง
 
เครื่องสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นที่ผ่านการสอบได้รับประกาศนียบัตรจากสำนักงาน กสทช.
           
 


HYT TC - 580VR

- มีระบบWhisper,VOX

- ตั้ง TONE CTCSS/DCS ได้อิสระ

- มาตรฐานกองทัพสหรัฐ

 

 

YAESU FH-912

-จมน้ำลึก 1 เมตร 30นาที

- บันทึกช่อง 200 ช่อง

- ตั้งชื่อ Memmory ได้

 

 

ICOM IC-V80T

- มีช่องหลัก 80 ช่อง

- ลำโพงใหญ่เสียงชัดี

- Ni-MH 1,400 mAh.

 

           
 


YAESU FT-259

- กันน้ำลึก 2เมตร

- ลำโพงใหญ่เสียงชัด

- หน่วยความจำ 200ช่อง

 

 

STANDARD E-320

- จอแสดงผล 2 ความถี่

- สแตนด์บาย2 ช่อง

- Li-ion 1,300 mAh.

 

 

STANDARD E-240

- มีช่องหลัก 80 ช่อง

- กันน้ำกันทะแทกดีเยี่ยม

- Li-ion 1,650mAh.

 

           
 

HERO X4

- 199 ช่องความถี่

- ตั้งชื่อช่องสัญญาณได้

- รับ-ส่ง ต่างความถี่ได

 

 

TC - 144H

- มีช่องหลัก 80 ช่อง

- ฟังก์ชั่น Duplux

- Li-ion 1,100 mAh

 

 

TC - 144HT

- มีช่องหลัก 80 ช่อง

- ฟังก์ชั่น Duplux

- Li-ion 1,400 mAh

 

           
 

TC - MP14

- มีช่องหลัก 80 ช่อง

- รับฟังเพลง MP3

- Li-ion 1,500 mAh.

 

 

TC - 245HP

- มีช่องหลัก 80 ช่อง

- มีระบบ Scambler

- Li-ion 1,500 mAh.

 

 

PILOT - 144H

- มีช่องหลัก 80 ช่อง

- ฟังก์ชั่น Duplux

- Li-ion 1,100 mAh.

 

           
 

TC - 144VDR

- มีช่องหลัก 80 ช่อง

- ฟังก์ชั่น Duplux

- Li-ion 1,200 mAh.

 

 

FM - DTV14

- ใช้งาน 2 ช่องความถี่

- โชว์หน้าจอ 2 บรรทัด

- Li-ion 1,200 mAh.

 

 

SENDER SD-941H

- Duplex Function

- FM Radio

- DCS 214 /50CTSS

 

           
 

SENDER SD-944H

- Duplex Function

- FM Radio

- DCS 214 /50CTSS

 

 

SENDER SD-888H

- Duplex Function

- FM Radio

- DCS 214 /50CTSS

 

 

SENDER SD-980H

- Duplex Function

- FM Radio

- DCS 214 /50CTSS

 

           
 

SENDER SD-994H

- Duplex Function

- FM Radio

- DCS 214 /50CTSS

 

 

FUJITEL FB-644

- มี S-METERภาครับ-ส่ง

- กันน้ำ กันกะแทก

- ลำโพงใหญ่เสียงชัด

 

 

FUJITEL FB -146

- สแกนช่องอัตโนมัติ

- ลำโพง 500 มิลลิวัตต์

- DCS 214 /50 CTSS

 

           
 

T.C.COM TCM-1

- 80 ช่องหลัก

- CTCSS 51/214 DCS

- FM Radio

 

 

SPEEDER SP-TH1

199 ช่องหลัก

- มีระบบ VOX ในตัว

- DCS 214 /50 CTSS

 

SPEEDER SP-IP1

- 80 ช่องหลัก

- CTCSS 51/214 DCS

- Duplex Function

 

 

           
 

SPEEDER SP-IP4

- 80 ช่องหลัก

- CTCSS 51/214 DCS

- Duplex Function

 

 

SPEEDER SP-T1

- 80 ช่องหลัก

- CTSS 51/214 DCS

- FM Radio

 

 

HAMTEC HT-R171

- 80 ช่องหลัก

- CTCSS 50/107 DCS

- FM Radio

 

           
 

MS-marshal MS-11

- 80 ช่องความถี่

- ระบบสแกนช่อง

- รับฟังวิทยุ FM ได้

 

 

BENISON FB-388

- 80 ช่องหลัก

- ระบบสแกนช่อง

- แบตเตอรี่ชนิด Li-ion

 

BENISON BE-144A

- 128 ช่องใช้งาน

- ฟังวิทยุ FM ได้

- ป้องกันการดักฟัง

 

           
 

TC - 741H  

รหัสสินค้า : TC 031

- ช่องความจำ 199 ช่อง

- แบตเตอรี่2,000 mAh.

-รองรักCTSS/DCS

 

 

HAMTEC IC-300C

- 80 ช่องหลัก

- CTCSS 50/107 DCS

- FM Radio

 

 

ALINCO DR-135EZ

เครื่องติดตั้งประจำที่/ติดในรถยนต์
กำลังส่ง 10 วัตต์ ตามกฎหมายกำหนด

           
 


SPENDER TM-431DTV

เครื่องติดตั้งประจำที่/ติดในรถยนต์
กำลังส่ง 10 วัตต์ ตามกฎหมายกำหนด

 

 

ICOM IC-2300T

เครื่องติดตั้งประจำที่/ติดในรถยนต์
กำลังส่ง 10 วัตต์ ตามกฎหมายกำหนด

 

 

SPENDER TM-481DTV

(แถมฟรีเครื่องแฮนดี้ยี่ห้อ TC.COM 1 ตัว

 

           
 

เครื่องติดตั้งประจำที่/ติดในรถยนต์
กำลังส่ง 10 วัตต์ ตามกฎหมายกำหนด

 

เครื่องติดตั้งประจำที่/ติดในรถยนต์กำลังส่ง
10 วัตต์ ตามกฎหมายกำหนด

 

เครื่องติดตั้งประจำที่/ติดในรถยนต์
กำลังส่ง 10 วัตต์ ตามกฎหมายกำหนด

 
 

** ราคาเครื่องไม่รวมค่าใบอนุญาตใช้วิทยุสื่อสาร (ชำระให้สำนักงาน กสทช.) **

** ราคาเครื่องไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม(ในกรณีออกบิลใบกำกับภาษีกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่) **

 

สนใจสินค้า / รายละเอียดเพิ่มเติม / ขอใบเสนอราคา

เปิดรับออเดอร์

จันทร์ - เสาร์

8.30 - 18.30

0-24326857 ,0-24326317 ,0-24326318-19

Mobile > 084-3347575 , 095-8982038

  Line ID >>   @specialshop

E-mail : >>  info@specialinter.com  (ฝ่ายขาย )

 sale@specialinter.com  (ฝ่ายขาย )

 cc@specialinter.com  (ฝ่ายทำใบอนุญาต)

 service@specialinter.com(ฝ่ายเครื่องซ่อม)

:  >>www.facebook.com/specialinter