คลื่น CB HAM ราชการ แตกต่างกันอย่างไร

 

      CB ( วิทยุสื่อสารเครื่องสีแดง)

 

คือ  คลื่นความถี่ประชาชน ความถี่ 245 MHz. 80 ช่องหลัก  ไม่จำเป็นต้องผ่านการสอบ
เพื่อเป็นพนักงานวิทยุ สามารถขอใบอนุญาตใช้เครื่องวิทยุได้ทันที ผู้ใช้ได้แก่ ประชาชน
ทั่วไป รปภ. ไซต์งานก่อสร้าง  อาสาสมัครบางหน่วยงาน เช่น มีนบุรี พระรามเก้า เป็นต้น
การสื่อสารใช้คำพูดทั่วไปและอาจมี วอ. Code


HAM( วิทยุสีดำ)
เป็นคำแสลง  หมายถึง   นักวิทยุสมัครเล่น อยู่ในระดับความถี่ 144-146 MHz.  ต้องผ่าน
การอบรม และทดสอบจึงจะสามารถออกใบอนุญาตใช้เครื่องวิทยุได้นักวิทยุสมัครเล่นจะ
ใช้นามเรียกขานและรหัสสื่อสารที่เป็นสากล ได้แก่ Q-Code


ราชการ  เป็นความถี่พิเศษ
เช่น ตำรวจ ทหาร หน่วยงานราชการต่างๆ ต้องเป็นผู้มีอำนาจเีกี่ยวข้องเท่านั้น จึงจะ
สามารถมีใช้เครื่องวิทยุระดับความถี่นี้ ระดับความถี่ 136-174 MHz.

 

Frequency Tone CTCSS DCS
  ในการใช้วิทยุสื่อสาร ความถี่ จำเป็นต้องตั้งให้ตรงกัน จึงจะสามารถสื่อสารด้วยกันได้
นอกจากน ี้ในแต่ละความถี่ยังสามารถเข้า Tone เพื่อหลีกเลี่ยงเสียงสื่อสารจากผู้ร่วมใช้
ความถี่โดยผู้ที่เข้าโทนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น CTCSS หรือ DCS จะไม่สามารถได้ยินผู้อื่น
ที่อยู่ความถี่เดียวกันแต่ต่าง Tone ได้ แต่ถ้าอยู่ใน Tone O หรือไม่ได้เข้า Toneก็ยังจะ
สามารถรับฟังข้อความของผู้ที่อยู่ในความถี่เดียวกันได้  รวมถึงผู้ที่อยู่ใน Tone ด้วย


ความหมายของ CTCSS

หรือ Continuous Tone-Coded Squelch System คือ Tone ของเครื่องวิทยุในระบบ Analog รุ่นใหม่มี  50 ช่อง


ความหมายของ DCS

หรือ Digital-Coded Squelch  เป็น Tone ในระบบดิจิทัล มีทั้งหมด 214 ช่อง