เอกสาร แบบฟอร์ม ขั้นตอน ขออนุญาตใช้วิทยุสื่อสาร กับ กสทช.

 

 

ติดตามข่าวสาร สั่งสินค้า ได้หลายช่องทางเพียงปลายนิ้วผ่าน

              @specialinter

         @specialshop (มีตัว@ด้านหน้าด้วยค่ะ)

        Specialintershop

         Special Club

   ติดต่อเจ้าหน้าที่

 

สั่งซื้อสินค้าออนไลน์ผ่าน Shopee

https://shopee.co.th/specialinter.shop

 

 

พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498

 

มาตรการกำกับดูแลการจำหน่ายเครื่องวิทยุคมนาคมตามกฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498

การจำแนกประเภทวิทยุสื่อสาร

พรบ.วิทยุคมนาคม พ.ศ.2498 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ประกาศ กสทช. เรื่องค่าธรรมเนียมใบอนุญาตวิทยุคมนาคม

ฉลากกำกับดูแลการจำหน่ายเครื่องวิทยุคมนาคม

ตารางสอบวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น ปี 2564

ประกาศ กสทช. เรื่องการมีใช้เครื่องวิทยุคมนาคม และตั้งสถานีวิทยุคมนาคม

ประกาศ กสทช. หลักเกณฑ์การอนุญาตและกำกับดูแลกิจการวิทยุสมัครเล่น

ประกาศ กสทช.เรื่องหลักเกณฑ์การอนุญาตและกำกับดูแลกิจการวิทยุสมัครเล่น.(ฉบับ2)

ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การอนุญาตและกำกับดูแลการใช้เครื่องวิทยุคลื่นความถี่ประชาชน(CB)

ประกาศ กสทช. เรื่องเครื่องวิทยุคมและสถานีวิทยุคมนาคมที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องได้รับใบอนุญาต

คำขอใบอนุญาตพนักงานวิทยุคมนาคม มีใช้เครื่องวิทยุคมนาคมและตั้งสถานีวิทยุคมนาคม(คท.2)

 

เอกสารประกอบการขออนุญาตมี/ใช้ เครื่องวิทยุคมนาคม(คลิ๊กดูรายละเอียดได้เลยค่ะ)

  เอกสารที่ใช้ สำหรับขออนุญาตมีใช้วิทยุสื่อสารเครื่องสีแดง(ประชาชนทั่วไป)

  เอกสารที่ใช้ สำหรับขออนุญาตมีใช้วิทยุสื่อสารเครื่องสีแดง(นิติบุคคล)

  เอกสารที่ใช้ สำหรับขออนุญาตมีใช้วิทยุสื่อสารสำหรับพนักงานวิทยุสมัครเล่น(VR)

  เอกสารสำหรับขออนุญาตทำบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่น(VR)

  เอกสารสำหรับยื่นต่ออายุบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่น(VR)

 เอกสารสำหรับขออนุญาตติดตั้งสถานี/ขึ้นเสาสูง

  เอกสารสำหรับขออนุญาตติดตั้งสถานีในรถยนต์

  ขั้นตอนการติดต่อขอใบอนุญาตของบริษัทฯ

 

เอกสารแบบฟอร์มที่ใช้ประกอบการขออนุญาตเครื่องวิทยุคมนาคม(ดาวน์โหลดได้เลยค่ะ)

  แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ คท.26 (กรณีขออนุญาตในนามบริษัทฯ)

  แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ (กรณีขออนุญาตบุคคลธรรมดา)

  แบบฟอร์มเอกสารขออนุญาตมี/ใช้ เครื่องวิทยุคมนาคม (คท.2)

  แบบฟอร์มหนังสือยินยอม (กรณีตั้งสถานประจำที่ กรณีไม่ใช่เจ้าของ) (คท.21)

  แบบฟอร์มหนังสือยินยอม (กรณีตั้งสถานีในรถยนต์ กรณีไม่ใช่เจ้าของ) (คท.22)

 แบบฟอร์มหนังสือรับรองสถานะการเป็นสมาชิกสมาคม

 รวมแบบฟอร์มคำขออื่นๆที่เกี่ยวข้อง

 ตัวอย่างใบเสร็จรับเงินค่าใบอนุญาตใช้วิทยุสื่อสาร(ออกโดย กสทช.)

 ตัวอย่างใบอนุญาตมี/ใช้วิทยุสื่อสารที่ลูกค้าจะได้รับ (ออกโดย กสทช.)

 วิทยุสื่อสารที่ได้รับการยกเว้นใบอนุญาตพกพา ตามกฎหมายกำหนด

วิทยุสื่อสารสำหรับประชาชน/เอกชน ใช้งานได้โดยไม่ต้องผ่านการสอบ

วิทยุสื่อสารสำหรับนักวิทยุสมัครเล่น(VR) ผู้ใช้ต้องผ่านการสอบเท่านั้น

วิทยุสื่อสารสำหรับหน่วยงานราชการ ทหาร ตำรวจ ฯลฯ


คำถาม-คำตอบที่พบบ่อย เกี่ยวกับเรื่องวิทยุสื่อสาร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สนใจสินค้า /รายละเอียดเพิ่มเติม / ขอใบเสนอราคา ติดต่อ

0-24326857,0-24326317,0-24326318

Mobile   >> 084-3347575,

E-mail : >>  info@specialinter.com  (ฝ่ายขาย )

E-mail : >>  sale@specialinter.com  (ฝ่ายขาย )

E-mail :>>   cc@specialinter.com  (ฝ่ายทำใบอนุญาต)

E-mail :>>   service@specialinter.com  (ฝ่ายเครื่องซ่อม)

  Line ID >>    @specialshop (มีตัว @ ข้างหน้าด้วยค่ะ)